Tepelná čerpadla

Chcete se stát opravdu nezávislými na cenách tradičních energií, pořiďte si tepelné čerpadlo.
Je to zdroj, který odebírá teplo ze země, vody nebo ze vzduchu a předává ho k vytápění objektu.
Každé tepelné čerpadlo má v sobě zabudovaný kompresor, který je využíván ke stlačování chladiva. Tímto způsobem dochází k následnému přehřátí.
Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší, pouze 25% z celkové topné energie
se musí zabezpečit pro provoz tepelného čerpadla z elektrické sítě
Rozhodněte se pro levné vytápění domu.

Nejčastěji se používají tato tepelná čerpadla:

Tepelné čerpadlo země/voda
Toto čerpadlo je zdrojem tepla energie, kterou získává ze země.
Principem je že teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplov potrubí uloženém do vrtu nebodo kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty.
Výhody
• stabilnější topný výkon
• dlouhá životnost primárního zdroje
• velmi tichý chod
Nevýhody
• vysoké investiční náklady (vrty)
• rozsáhlé pozemní, resp. podzemní, práce

tepelne-cerpadlo-zeme-vodaTepelné čerpadlo vzduch/voda
Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch, a tímto dochází k předání tepla chladivu, které je poté stlačováné kompresorem. U tohoto procesu dochází k přehřátí vzduchu, které je následně předáván do topné vody.
Výhody
• nižší pořizovací náklady
• lze umístit téměř kdekoli
• jednoduchá instalace
Nevýhody
• pokles výkonu při nižších venkovních teplotách
• hlučnost